Czym jest posadzka samorozpływająca?

Masa samopoziomująca pozwala na pokrycie wszystkich nierówności starej nawierzchni. Efektem jest estetyczna i gładka jak stół podłoga. Wylewka samopoziomująca jest tak plastyczna, że sama rozpływa się po powierzchni. Parametry mieszanki dobrano tak, by przy dużym upłynnieniu początkowym, podczas procesu wiązania uzyskać optymalny skurcz niezagrażający spoistości zestalonej struktury. Masa pod wpływem grawitacji zajmuje jedną możliwą pozycję. Jej nawierzchnia utrzymuje poziom bez dodatkowych zabiegów technicznych i narzędzi.

1. Podział posadzek ze względu na grubość warstwy

 • wylewka cienkowarstwowa − o grubości do kilku milimetrów (nie więcej niż 10 mm);
 • wylewka grubowarstwowa − od 10 do nawet 70 mm.

2. Podział ze względu na czas wiązania masy:

 • wylewka szybkowiążąca − zaprawy tego typu zaczynają wiązać już po kwadransie; pierwsze prace na nawierzchni można rozpocząć po minimum 24 godzinach od wylania
 • wylewka standardowa − w zależności o dostawcy około 24 godzin; jednak do osiągnięcia pełnej wytrzymałości potrzeba często do dwóch tygodni.

3. Podział ze względu na skład

 • wylewka cementowa − spoiwem jest od wielu lat sprawdzający się cement; do mas płynnych stosowany jest cement hutniczy CEM III
 • wylewka anhydrytowa − środkiem wiążącym jest masa anhydrytowa; siarczanowa skała daje gładką i aksamitną po rozczynieniu masę; niestety nie jest zalecana w środowiskach wilgotnych ze względu na zawartość bezwodnego gipsu.

4. Parametry podawane przez producentów na opakowaniach

 • ciężar właściwy − podawany w kilogramach na jednostkę objętości;
 • zapotrzebowanie wodne − jaka ilość wody tworzy optymalną gęstość; w litrach na jednostkę masy;
 • czas do rozpoczęcia wiązania − w tym czasie można obrabiać mechanicznie płynną masę;
 • skurcz − przekłada się na siły naprężeń w gotowym wyrobie;
 • wytrzymałość na ściskanie i zginanie − parametry kluczowe w doborze mieszanki do charakteru użytkowania pomieszczenia;
 • reakcja i odporność − na wysoką temperaturę, otwarty ogień i wybrane chemikalia;
 • czas do pierwszego obciążenia − czas, po którym można wznowić prace w pomieszczeniu;
 • czas do pełnego związania − po tym okresie posadzka uzyskuje pełną wytrzymałość;
 • wydajność lub zużycie − pierwszy parametr wyrażony w jednostce objętości na kilogram, lub opakowanie; drugi to zużycie tworzywa na jednostkę grubości warstwy wylewanej.