Podłogi z żywic – nie ma lepszych

Nowoczesne żywice epoksydowe pozwalają na urozmaicenie nowoczesnego projektowania. Znane są od bardzo wielu lat. Stosowało się je wcześniej w budownictwie przemysłowym. Podłogi wykonane z epoksydów w wielu miejscach przetrwały dziesięciolecia. Innowacyjność wpływa na wiele sfer życia. W tym wypadku też zadziałała pozytywnie, urozmaicając projekty dzięki unowocześnieniu materiałów.

Posadzki epoksydowe wykonuje się w kilku wersjach grubości warstwy użytkowej. Są to trzy pozycje najogólniej obrazujące systematykę podłóg wykonanych z żywic:
− cienkowarstwowe
− średniowarstwowe
− grubowarstwowe.
Posadzki o grubej warstwie zawierają w składzie oprócz żywicy wypełniacz mineralny w postaci kalibrowanego piasku kwarcowego.

Posadzki z masy żywicznej są wygodne w utrzymaniu czystości. Nie ulega wątpliwości ich trwałość. Przyjmują na siebie znaczne obciążenia eksploatacyjne. Wysoka odporność na ściskanie statyczne pozwala stosować je w magazynach wysokiego składu. Odporność na udar daje wytrzymałość na spadające przedmioty nawet o dość dużej wadze. Trwałość na ścieranie jest przyjazna dla obciążeń ruchu pieszego na ciągach komunikacyjnych.

Pod warstwę żywicy najczęściej jest stosowana wylewka samopoziomująca, która stanowi bazę pod warstwę tworzywa sztucznego i we właściwy sposób przygotowuje podłoże.

W kategoriach montażowych posadzki z epoksydów można podzielić na:
− posadzki samorozpływne
− posadzki szpachlowe
− posadzki antypoślizgowe.
Jak w poprzednim zestawieniu systemowym ostatnia pozycja zawiera piasek kwarcowy.

Jeszcze jeden ostatni podział ze względu na zastosowany utwardzacz:
− utwardzacze bezwodnikowe
− utwardzacze aminowe
− utwardzacze o strukturze silnie rozgałęzionej
Dodatkowym atutem może być niepalność utwardzacza, która występuje opcjonalnie.